آینده تبلیغات در فضای مجازی چگونه است؟

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده: مشاور و پژوهشگر توسعه کسب و کار چند سال قبل، اگر می خواستیم از تبلیغات در فضای مجازی بگوییم، باید ابتدا به اهمیت و ضرورت و آینده آن می پرداختیم، اما امروز با تغییر شرایط و ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی های هوشمند، هر کسب و کاری برای … ادامه خواندن آینده تبلیغات در فضای مجازی چگونه است؟