سپهر اقتصاد- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم   گفت : طرح آمار گیری از نیروی کار توسط مرکز آمار ایران در فصل تابستان 1400 و وضعیت بیکاری و اشتغال استان قم هشت و نیم درصد کاهش بیکاری را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طبق آماری که توسط مرکز آمار ایران در فصل تابستان 1400 و وضعیت بیکاری و اشتغال استان نرخ 5/8% است که کاهش بیکاری را نشان می دهد که در مقایسه با آمار کشوری که 6/9% می باشد.

وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال 1399 یازده و نیم درصد بوده و در سطح کشور نه و نیم درصد را نشان می دهد.

کاویانی اظهار داشت: نرخ بیکاری استان در سال 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل سه درصد و در کشور یک دهم درصد بوده است.

وی ادامه داد: استان قم در بین استانهای کشور با هشت و نیم درصد نرخ بیکاری از لحاظ پائین بودن نرخ بیکاری رتبه نوزدهم را دارد.

 

نرخ مشارکت اقتصادی 36درصدی قم
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت:: طرح آمار گیری از نیروی کار توسط مرکز آمار ایران در فصل تابستان 1400 و نرخ مشارکت اقتصادی استان قم سی و شش درصد برآورد شده که کاهش دو و دو دهم درصد را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: طرح آمار گیری از نیروی کار توسط مرکز آمار ایران در فصل تابستان 1400 و نرخ مشارکت اقتصادی استان قم سی و شش درصد برآورد شده که این نرخ در کشور چهل و یک و یک دهم درصد بوده است.

وی تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان 1399 سی و هشت و دو دهم درصد و در سطح کشور چهل و یک و هشت دهم درصد بوده است.

کاویانی افزود: همانطور که از آمار بدست آمده مشخص است نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل دو دو دهم درصد و در کشور هفت دهم درصد کاهش را نشان می دهد.

 

 

کسب رتبه برتر پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی کشور توسط استان قم
مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: با عنایت به جذب 100% و میزان اشتغال بالای ایجادی از محل پرداخت تسهیلات مذکور در سال 1399 استان قم حائز رتبه برتر کشور شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  گفت: کسب رتبه برتر پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان با عنایت به جذب 100% و میزان اشتغال بالای ایجادی از محل پرداخت تسهیلات مذکور در سال 1399 استان قم حائز رتبه برتر کشور شد.

کاویانی با توجه به حساسیت بخش اشتغال و بخصوص مشاغل خانگی افزود: میزان بودجه مشاغل خانگی استان پنج میلیارد تومان تعیین شده که به عاملیت بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون و همکاری دستگاه های اجرایی اعم از کمیته امداد امام خمینی، اداره صنعت، معدن تجارت، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی و بویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 727 متقاضیان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: بانکها و دستگاه های اجرایی مذکور بدلیل کسب رتبه برتر پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی کشور از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری قم مورد تقدیر قرار گرفتند.

کاویانی اظهار داشت: با توجه به ابلاغ اعتبار امسال از مهر ماه 000/330 میلیون ریال بوده است که با تلاش کارشناسان مربوطه سعی می شود برای دومین سال متوالی به این افتخار در سطح استان برسیم.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *