هدیه تبلیغاتی را چرا و چگونه بدهیم؟

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده:مشاور و پژوهشگر نزدیک عید که می شویم، خیلی از سازمان ها و شرکت ها و کسب و کارها به فکر ارائه هدیه تبلیغاتی می افتند. حالا که در ماه های پایانی سال 1400 هستیم، باز این موضوع برای بسیار از مدیران می تواند مطرح شود که هدیه تبلیغاتی را … ادامه خواندن هدیه تبلیغاتی را چرا و چگونه بدهیم؟