هنر مصاحبه شغلی،یک مدیر چگونه مصاحبه شغلی انجام دهد و چه سوالاتی بپرسد؟

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده: مشاور و پژوهشگر کسب و کار (این نوشته بخشی از کتاب نکات کلیدی در مدیریت منابع انسانی می باشد) از مهم ترین وظایف یک مدیر، انتخاب نیروی انسانی مناسب و کارآمد برای تصدی شغل های مختلف در سازمان می باشد. امروزه می دانیم که نیروی کار در یک سازمان، فراتر … ادامه خواندن هنر مصاحبه شغلی،یک مدیر چگونه مصاحبه شغلی انجام دهد و چه سوالاتی بپرسد؟