پنج “ت” طلایی تبلیغات

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده:پژوهشگر و مشاور کسب و کار بی گمان از مهم ترین پایه های توسعه هر کسب و کاری، تبلیغات است. برندهای مختلف، سازمان ها و شرکت هایی که با مخاطب عام روبرو هستند و هر کسب و کاری که بخواهد به جذب و پیشبرد فروش دست پیدا کند، نیازمند انجام … ادامه خواندن پنج “ت” طلایی تبلیغات