چگونه متوجه شویم که تبلیغات ما اثربخش و کاراست؟

سپهر اقتصاد- سیدعلی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر سالیانه در دنیا هزاران میلیارد دلار، در ایران هزاران میلیارد تومان و در شهر ما صدها میلیارد تومان هزینه انجام تبلیغات در رسانه های مختلف می شود، برندها، مجموعه ها، شرکتها ، بانک ها و بیمه ها و کسب و کارهای مختلف در طول سال، به … ادامه خواندن چگونه متوجه شویم که تبلیغات ما اثربخش و کاراست؟