سپهر اقتصاد- نشست اتاق فکر تعاون استان قم، با حضور فعالان بخش های مختلف علمی، اجرایی، تعاونی و حاکمیتی در استان قم برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در این نشست که در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، دکتر محمد حیدری و علی حسینی رئیس و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان قم، مصطفی ملایی، عضو شورای شهر قم، سید حسن اخوان علوی رئیس پارک علم و فناوری استان قم و هیئت علمی پردیس فارابی، محمدتقی حاج ابراهیمی مدیر اتاق تعاون استان قم، محمد رضا مرادی عضو اتاق تعاون، داوود گایینی مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان قم، عیسی زند، رئیس اداره توسعه تعاونی ها، حسین بیدگلی مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یاسر شریفی و حسینی ابراهیمی فرد از دانشگاه علمی کاربردی استان قم، حضور داشتند.

مصطفی کاویانی در ابتدای این نشست گفت: شرایط خوبی در حوزه مدیریت در کشور ایجاد شده است که جوانان به عرصه کار و مدیریت کشور دعوت می شوند.

وی افزود: موقعیت بسیار خوبی برای اصلاح قوانین دست و پاگیر در حوزه کار و اشتغال ایجاد شده است و باید از آن استفاده کرد.

کاویانی یادآورشد: موارد و تغییرات در حوزه کسب و کار و تعاون در جلسات تخصصی بررسی کنیم. ثبت تعاونی باید یک روزه انجام شود. اگر در این حوزه مشکلی وجود دارد باید این مشکل حل شود.

در ادامه علی حسینی معاون جهاددانشگاهی قم در تشریح فعالیت های صورت گرفته و اهداف تشکیل این اتاق، گفت: یکی از مسئولیت های اتاق تعاون، پرداختن به طرح های پژوهشی در مراکز استان است.

وی افزود: دو نظریه برای برون رفت از اقتصاد کرونایی مطرح است. نخست، پیش فرض احیا و رشد توسعه پس از واکسن است و نظریه دوم این است که ممکن است اتفاق خاصی پس از واکسن هم پیش نیاید.

وی گفت: از 300 پرسش نامه نظر سنجی میان 1000 تعاونی به همراه مصاحبه های صورت گرفته، پرسشنامه ای انجام شده است. 63 درصد از شرکت کنندگان حدود 10 سال در عرصه تعاونی فعالیت داشتند.

وی اظهارکرد: این پرسش گری در 5 دسته بندی راهبردهای موثر، پیامدها، پدیده اصلی پژوهش، شرایط علٌی و شرایط مداخله این کار سامان گرفته است.

وی اظهارکرد: در این دسته، پیامدها، پدیده های اصلی، راهبردهای موثر و… به ترتیب بیشترین اولویت مسایل و چالش های شرکت های کوچک و متوسط بودند.

وی گفت: در فصل چهارم این طرح پیشنهادهای حاصله از پژوهش هم مطرح شده است. در بخشی نیز راهکارهای حمایتی قابل ارایه توسط دولت و مسئولین متولی حوزه تعاون، ارایه شده است.

دکتر اخوان علوی در ادامه این نشست گفت: فعالان جهاددانشگاهی گزارش خوبی از فرایند فعالیت های تعاونی در استان داشتند.

وی افزود: نگاه پژوهش محور به حوزه تعاون یک ضرورت است و قطعا اگر مطالعه ای صورت نگیرد، فکر جدیدی نیز در این زمینه شکل نمی گیرد.

وی گفت: اگر قانون به خوبی شکل نگیرد در عمل و اجرا، رفتار خوبی نخواهیم داشت. اشاراتی نیز در خصوص ناهماهنگی ها و موازی کاری ها شده است. اینکه مساله تعاون در سازمان هایی که باید ورود خوبی داشته باشند یکسان عمل نمی کند مساله ای است که باید حل شود.

عضو هیئت علمی پردیس فارابی تهران بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بر مساله تعاون تاکید داشته است. هرجایی که تعاونی بر اساس برٌ و تقوا باشد که قرآن کریم تاکید کرده است، قطعا موفق می شویم.

وی گفت: گروه با تیم متفاوت است. گاهی اوقات یک تیمی شاید کوچکتر از گروه باشد ولی عملکرد آن بیشتر است. حس همکاری و ارزش های محوری در یک تیم بسیار پررنگ است. تقسیم منافع در تیم ها کاملا با گروه متفاوت است.

وی اظهارکرد: اگر از تعاون و رفتار تعاون محور باز تعریف داشته باشیم و بر اساس اصول قرآنی این تعریف را بازتعریف کنیم قطعا الگوی بهتری تولید می شود.

دکتر حسن ملایی عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این نشست گفت: هیئت های اندیشه ورز باید در خود تعاونی ها شکل گیرد. تعاونی ها فی الواقع یک نوع برون سپاری است و قطعا هر شرکتی این تاثیرگذاری کرونا را به سان وضعیت خود درک کرده است و این برش های تاثیرگذاری باید به تبع آن شرکت انجام شود.

وی افزود: راه های برون رفت از کرونا می تواند با یک طرح مناسب به یک فرصت بزرگ مبدل شود. اگر فضای حضوری دانشگاه ها کم شده است باید این فضا را با افزایش درآمد دانشگاه ها تامین کرد.

ملایی بیان کرد: امروزه بستری برای توسعه فضای مجازی ایجاد شده است. امروزه آموزش های مجازی برای اساتید هم با شکل راحت تری ایجاد شده است.

مهندس ابراهیمی فر نیز در این جلسه گفت: ورود به هر مقوله ای، نیازمند توسعه آموزش و پژوهش است ولی اینکه آموختن از کجا باشد و به چه سمتی برود جای بحث دارد. در حوزه تعاون، از آنجایی که تعاونی ها تشکلی است که با حضور افراد مختلف تشکیل شده است، به تبع آن بحث خرد جمعی محوریت بیشتری دارد.

وی گفت: از این جهت باید این دانایی به توانایی برسد. این سوال مطرح است که جایگاه تعاون در نظام علمی ما کجا است؟ رشته تعاون در دانشگاه علمی کاربردی قم ایجاد شد ولی استقبال خوبی از 1000 تعاونی قم از این رشته نشد.

وی یادآورشد: یک سری افراد برای تحصیل شغل تحصیل می کنند ولی یک سری افراد به دنبال شناخت بهتر نسبت به شغل خود دارند. خوشبختانه زیرساخت های آموزشی این مساله در استان قم وجود دارد ولی استفاده نمی شود.

وی عنوان کرد: در حوزه تعاونی باید کارگروه جهادی توسط جهادداشنگاهی یا دانشگاه های استان شکل بگیریم تا در عرصه توانمندسازی تعاونی ها کار کنند. این توانمندسازی می تواند در حوزه مدیریت، کسب و کار و بازار، انتقال تکنولوژی و تولید تکنولوژی باشد.

در ادامه این نشست، محمد تقی حاج ابراهیمی گفت: خوشبختانه در استان قم رویکرد های جدیدی در حوزه تعاون شکل گرفته است.

وی افزود: استان قم یکی از استان هایی است که فاصله ای بین بخش حاکمیتی تعاون وجود ندارد و تعامل صددرصدی وجود دارد.

وی اظهارکرد: امروزه مدعی بیش از 1900 شرکت برای جمعیت بیش از یک میلیونی نفری شهر قم هستیم. این استان می تواند با توجه به محوریت مواصلات 17 استان درآمد بسیاری از همین مسیر داشته باشدکه قطعا تعاونی ها به دلیل کم هزینه بودن و کار جمعی می توانند بهترین منابع را برای کار بهتر در این حوزه ایجاد کنند که متاسفانه تا کنون بهره ای از این بحث نبرده اند.

وی گفت: باید فصل مشترکی ایجاد کنیم تا داده های علمی را در منصه ظهور به اجرا برسانیم. حال باید این فناوری را در جایگاه تخصصی خود دایر کنیم.

وی اظهارکرد:امروزه باید تعریف کنیم که استان قم باید پایلوت چه حوزه ای باشد؟ پس باید با یک نگاه استانی روند توسعه فعالیت ها را سامان دهیم چون اگر با استان هماهنگ نشویم پرتی سرمایه ایجاد می شود.

این کارشناس امور تعاونی استان قم بیان کرد: صنعت فرش قم در دنیا سرآمد است ولی باید ببینیم که برای این صنعت چه کردیم؟ باید در این جلسات در این حوزه ها کار کنیم. از نظر ساختاری مشکلی وجود ندارد ولی وقتی مکانیزم به خوبی عمل نمی کند باید کار تخصصی انجام شود.

وی گفت: استان قم تعیین کننده قیمت جو کشور و دام سنگین کشور است. همین امروز ظرفیت خاصی برای ایجاد شهر انگشتر در قم ایجاد شده است ولی واقعا هنوز برنامه ای برای استفاده از فرصت های این حوزه ها نداریم زیرا دانش این عرصه را کسب و توسعه ندادیم.

حاج ابراهیمی یادآورشد: شهر قم هنوز با فقدان بیش از 31 هزار و 500 تخت پذیرایی گردشگری مواجه است. بهترین محفل برای این کار، جایگاه تعاونی ها هستند که با جذب سرمایه های خرد در این عرصه وارد شوند.

وی گفت: باید بانکی از داده ها را در این زمینه ایجاد کنیم که سرمایه گذاری بهتر شکل گیرد و جایگاه های سرمایه گذاری مشخص شود.

در ادامه محمدرضامرادی اظهارکرد: موضوع مهمی که در این بین وجود دارد، آن است که در طی سنوات گذشته، فعالان اداره تعاون با این مشکل مواجه بودیم. از سال 70 تا 77 بازخورد قوانین به وزارت خانه بود و 77 قانون تغییر خود و بازخوردها به سال 93 رسید.

وی گفت: ادغام تعاون در وزارت خانه ای که یک سری اشتغالات انبوه دارد، مشکل زا شد. از سال 93 به بعد قانون بازنگری شد.

وی یادآورشد: بحث اصلی در تعاونی ها این است که تعاون هرجا که به او بها دادند خوب درخشیده است. در مسکن مهر و سهام عدالت سه تعاونی کوچیک 700 هزار نفری را سامان دهی کردیم. وی گفت: در اتوبوسرانی جلساتی با شهرداری برگزار کردیم و نوآوری های اتوبوسرانی قم از همان زمان شروع شد چون تعاونی اتوبوسرانی چنین ظرفیتی در قم ایجاد کرد و یک سطح، ناوگان اتوبوسرانی شهری قم را متحول کرد.

وی در پایان به بحث لزوم تاغییر قوانین دست و پاگیر و مباحث مالیاتی اشاره کرد.

در ادامه داوود گایینی بیان کرد: دیدگاه در این نشست بسیار کلان است ولی باید ببینیم که باید به معضل کرونا بپردازیم یا کروناهای دیگری از جمله برخی اصول اشتباه اجرایی هم اشاره کنیم؟!

وی یادآورشد: امروزه بسیاری از تعاونی ها درگیر مشکلات هستند وبه جایگاهی که قانون برای بخش تعاون تفسیر کرده است نرسیدیم.

در ادامه عیسی زند بیان کرد: هدف این جلسه این نیست که پشت درهای بسته بنشینیم و بجای تعاونی ها مشکلات شان را شناسایی کنیم. باید حلقه ارتباط و بین تعاونی و مراکز تحقیقات باشیم که مشکلات آنها رااز زبان خود آنها بشنویم.

وی گفت: دانشگاه ها باید مشکلات را در حوزه تعاونی بگیرند و پژوهشگران سوالات را بررسی کنند و نظرات به اتاق فکر بازگردانند و پژوهشگرانی که آمادگی طرح و پژوهش دارند را به اتاق معرفی کنند و در نهایت اتاق فکر پژوهشگران را ارزیابی و تایید صلاحیت کنند و در صورت تایید طرح به پژوهشگر سپرده شود تا در خصوص مشکل پژوهش کنند و به راهکارهای درست و علمی برسند.

وی اظهارکرد: خوشبختانه جهاددانشگاهی توانست با طرح خوب خود مشکلات تعاونی ها را بررسی کند ولی مشکل این است که باید این فعالیت ها به حوزه اجرایی برسد.

در پایان نیز دکتر بیدگلی گفت: می توانیم با فرم های ارزیابی مشکلات را احصا کنیم. شرکت های تعاونی بسیار زیاد هستند  و در قالب طرحی که در حال انجام است قرار است آموزش هایی به مشمولین وظیفه دهیم که اولین قدمی که پس از خدمت سربازی برمی دارند به اشتغال برسند. می خواهیم افراد پس از خروج از سربازی به جامعه شغل داشته باشند. باید دراین حوزه به دنبال راهکاری باشیم که سربازان ما به غالب هایی چون تعاونی برسد که اشتغال پایدار داشته باشد و در اول زندگی دچار مشکل نشوند و دارای شغل شوند. باید روی این مساله تحقیق شود.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *