12 راهکار برای موفقیت بیشتر در مذاکره

سپهر اقتصاد- سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر از نکات مهم در مذاکره، توجه به متقاعد سازی و اقناع مخاطب است و این که بتوانیم با راهکارهایی در مذاکره با دیگران، ((بله)) بگیریم. در بسیاری از مذاکره ها و ارتباطات، ممکن است با وجود تایید مخاطب، اقناع صورت نپذیرد و آن واکنش و … ادامه خواندن 12 راهکار برای موفقیت بیشتر در مذاکره