ویژه نامه الکترونیکی

ویژه نامه سپهر اقتصاد – آذر ماه 1400

سپهر اقتصاد- هفتمین شماره ویژه نامه سپهر اقتصاد منتشر شد. در این ویژه نامه که به آذر ماه 1400 اختصاص دارد عناوین ذیل به چشم می خورد: پیاده راه گردشگری، چراغ هدایت گردشگران ضرورت توجه به نظر کارشناسان چگونه متوجه شویم که تبلیغات ما اثر بخش و کاراست؟ بهره برداری از کوه نره داغی و […]

24 دی 1400


ویژه نامه سپهر اقتصاد – هفته چهارم آبان ماه 1400

سپهر اقتصاد- ششمین شماره ویژه نامه سپهر اقتصاد منتشر شد. در این ویژه نامه که به هفته چهارم آبان ماه 1400 اختصاص دارد عناوین ذیل به چشم می خورد: فصول سرد، هوای آلوده و بحرانی به وسعت ایران عناصر تشکیل دهنده شهر قم آشنایی با مفهوم شورت کردن در بازار مالی کدام نیروی انسانی را […]

03 آذر 1400


ویژه نامه سپهر اقتصاد – هفته دوم آبان ماه 1400

سپهر اقتصاد- پنجمین شماره ویژه نامه سپهر اقتصاد منتشر شد. در این ویژه نامه که به هفته دوم آبان ماه 1400 اختصاص دارد عناوین ذیل به چشم می خورد: جایگاه شهرداران مناطق قم در اقتصاد گردشگری هش رمزنگاری HASHING چیست؟ 12 تکنیک برای بهبود عزت نفس و موفقیت بیشتر چالش های محیط زیستی پیامد توسعه […]

01 آذر 1400


ویژه نامه سپهر اقتصاد – هفته چهارم مهرماه 1400

سپهر اقتصاد- چهارمین شماره ویژه نامه سپهر اقتصاد منتشر شد. در این ویژه نامه که به هفته چهارم مهر ماه 1400 اختصاص دارد عناوین ذیل به چشم می خورد: چه عواملی بر قیمت رمز ارزها تاثیر دارد؟ هویت معنوی و جایگاه امامزاده بابا مسافر در گردشگری مذهبی نیم نگاهی به باستان شناسی و تاریخ قم؛ […]

28 مهر 1400


ویژه نامه سپهر اقتصاد – هفته سوم مهرماه 1400

سپهر اقتصاد- سومین شماره ویژه نامه سپهر اقتصاد منتشر شد. در این ویژه نامه که به هفته سوم مهر ماه 1400 اختصاص دارد عناوین ذیل به چشم می خورد: بیم ها و امیدهای ایجاد سیستم در سازمان Airdrop چیست؟ صفات حقابه قم کشت و گذاری در محله های قدیمی قم محدوده محله و گذر باغ […]

20 مهر 1400


مشاهده بیشتر