خانه برچسب نوشته ها ابیاری
بازرگانی و صنعت

گزارشی از جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی قم؛پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قم ۲ هزار شغل جدید به وجود می‌آورد

سپهراقتصاد- در کارگروه اقتصاد مقاومتی قم که  با حضور استاندار قم ترتیب یافت از ایجاد ۲ هزار اشتغال جدید با بهره‌برداری از ۳۵ طرح اقتصاد مقاومتی خبر داده شد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ابتدای این جلسه، گفت: با بهره برداری از ۳۵ پروژه اقتصاد مقاومتی در دو بخش صنعت، معدن و
کشاورزی و دامپروری

تغییر الگوی کشت گام عملی دولت برای تحول در کشاورزی قم

سپهر اقتصاد – در طول هشت سال گذشته راهبرد تغییر الگوی کشت با اجرای طرح‌های متنوع به عنوان مهمترین برنامه تخصصی و گامی عملی برای تحول در کشاورزی قم دنبال شد. در این رابطه باید تاکید کرد موقعیت جغرافیایی قم و قرارگرفتن بخش عمده آن در منطقه گرم و خشک موجب شده که حفظ سطح […]
بارگذاری بیشتر