خانه برچسب نوشته ها اروپا
تحلیل و مقاله

کلیات و ساختار بازار فارکس  

سپهر اقتصاد- فارکس چیست؟ بازار فارکس Forex  ترکیب شده از دو کلمه ی Foreignو Exchange به منظور تبادل ارزهای معتبر است و بزرگترین بازار مالی دنیاست. حجم معاملات تجاری این بازار از طریق سرویس های کارگزاری الکترونیکی امکان پذیر نیست . Forex ، یک بازار خارج از بورس نامیده میشود، زیرا فاقد سازمان
بارگذاری بیشتر