خانه برچسب نوشته ها استخدام
تحلیل و مقاله

نگرش و انگیزه را استخدام کنید

مرجان سیدوند  کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار به نقل از هرب کلهر:” افراد را تنها به دلیل داشتن  مهارت‌هایشان انتخاب و استخدام نکنید معیار استخدام باید فراتر ازمهارت تا قله ی نگرش و دیدگاه افراد تا رسیدن به سقف آروز و رویایی باشد که برای آن تلاش می کنند. با داشتن امید و انگیزه […]
بارگذاری بیشتر