خانه برچسب نوشته ها اشخاص حقیقی
بازرگانی و صنعت

پایان خرداد آخرین فرصت برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی

سپهر اقتصاد- مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت: پایان خرداد آخرین فرصت برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛  مدیر کل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه پایان خرداد آخرین فرصت برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی است گفت: هنوز هیچ تصمیمی برای
بارگذاری بیشتر