خانه برچسب نوشته ها ایرانیان
تحلیل و مقاله

اهمیت کار و علل بیگانگی ایرانیان از کار

سپهر اقتصاد-  سید علی ناظم زاده : مشاور و پژوهشگر   چرا ایران از توسعه عقب ماند؟ برای علت عقب ماندن ایران از توسعه موضوعات مختلفی از سوی صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به نوزایی و رنسانس، عدم وجود مدرنیته، جامعه سنتی، حاکمیت فاسد و مستبد، عدم تجربه پروتستانتسیم و… همه
بانک و بیمه

حذف تدریجی دفترچه های بیمه سلامت ایرانیان

سپهر اقتصاد-معاون بیمه خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان قم از الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه و حذف تدریجی دفترچه های کاغذی بیمه سلامت ایرانیان خبرداد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛  فتحی گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان بیمه سلامت همگانی مکلف است به صورت تدریجی کاربرد دفترچه را کاهش داده و تا […]
بارگذاری بیشتر