خانه برچسب نوشته ها باستانی
گردشگری و صنایع دستی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی قم:تاکنون هفت هزار شی تاریخی از تپه‌های باستانی قم کشف شده‌است

سپهر اقتصاد – سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم گفت: تا کنون هفت هزار شی‌ تاریخی از تپه‌های‌ باستانی قم کشف و در مخزن نگهداری می‌شود که قدمت برخی از این آثار بیش از هفت هزار سال است. به گزارش ایرناف علیرضا ارجمندی  افزود: این آثار تاریخی در تپه‌های تاریخی قمرود، تپه
بارگذاری بیشتر