خانه برچسب نوشته ها بانک مرکزی
شهرسازی و حمل و نقل

مجوز انتشار اوراق مشارکت قطار شهری قم صادر شد

سپهر اقتصاد- با موافقت هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار، مجوز انتشار اوراق مشارکت قطار شهری قم صادر شد. به گزارش شهرنیوز، با عنایت به صدور مجوز بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق مشارکت از محل بند “د” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در واپسین لحظات سال گذشته مجوز انتشار این اوراق برای […]
بارگذاری بیشتر