خانه برچسب نوشته ها بخش اقتصادی
بازرگانی و صنعت

اصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور هستند

سپهر اقتصاد-اصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده اند. به گزارش ایسنا، رییس اتاق اصناف مرکز استان قم با بیان اینکه اصناف متعهد و خدوم کشورمان در کنار پرداختن […]
بارگذاری بیشتر