خانه برچسب نوشته ها برنامه 1404
شهرسازی و حمل و نقل

پایان تدوین برنامه قم ۱۴۰۴ شهرداری قم تا اواسط اسفندماه

سپهر اقتصاد- معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم از پایان تدوين برنامه قم 1404 شهرداري قم تا اواسط اسفندماه خبر داد و گفت: در تدوین برنامه قم 1404 موضوعات شهر اسلامي و دغدغه‌های مقام معظم رهبري براي شهر مقدس قم و همچنين نقطه نظرات راهگشاي مراجع ، علما و بزرگان حوزه علميه موردتوجه
بارگذاری بیشتر