خانه برچسب نوشته ها بودجه برنامه ریزی
بازرگانی و صنعت

محورهای توزیع اعتبارات هزینه‌ای سال جاری در قم تصویب شد

سپهر اقتصاد- در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار قم برگزارار شد معیارهای توزیع اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۰ تصویب شد. به گزارش روابط عمومی استانداری قم، استاندار قم در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان طی سخنانی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با سازمان برنامه و
بارگذاری بیشتر