خانه برچسب نوشته ها بیدمشک
کشاورزی و دامپروری

آغاز برداشت بیدمشک از باغ های قم

سپهر اقتصاد- فصل برداشت بیدمشک در استان قم آغاز شده است که پیش بینی می شود از این گیاه دارویی 18 تن محصول برداشت شود. رئیس جهاد کشاورزی بخش کهک قم گفت: با توجه به گرمای هوا، فصل برداشت بیدمشک کمی زودتر صورت می گیرد و تا اواخر اسفند ماه در قم ادامه داد، اما […]
بارگذاری بیشتر