خانه برچسب نوشته ها تایمن اجتماعی
بانک و بیمه

پرداخت حق فرانشیز بیمه شدگان تامین اجتماعی بالای ۶۵ سال

سپهر اقتصاد- مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی قم گفت: طرح پرداخت حق فرانشیز بیمه شدگان تامین اجتماعی بالای ۶۵ سال از ۲۱ اسفند آغاز شد به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی قم در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره به آغاز طرح پرداخت حق فرانشیز بیمه شدگان تامین اجتماعی بالای ۶۵
بارگذاری بیشتر