خانه برچسب نوشته ها تجلیل
کشاورزی و دامپروری

استاندار قم:جایگاه فعالان عرصه کشاورزی بدرستی شناخته نشده‌است

سپهر اقتصاد – استاندار قم با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یکی از اساسی ترین راهکارهای پیشرفت بخش کشاورزی کشور است گفت: فعالان عرصه کشاورزی ارزشمندترین قشر کشور هستند در حالی که قدر و جایگاه آنان به درستی شناخته نشده‌است. به گزارش شب روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
بارگذاری بیشتر