خانه برچسب نوشته ها تراشه
تحلیل و مقاله

ریز تراشه ها، رقابت جدید در دنیای امروز

سپهر اقتصاد- کنار دغدغه‌های محیط زیستی آقای ایلان ماسک درباره استخراج رمزارزها این موضوع رو هم در نظر داشته باشید که دولت‌های سراسر جهان مدتی است به شدت با کمبود نیمه‌هادی یا تراشه مواجه شدن و از وابستگی به کشورهایی مثل تایوان در این رابطه بسیار نگرانند. تکنولوژی نیمه‌هادی‌ها یا ساخت تراشه‌های
بارگذاری بیشتر