خانه برچسب نوشته ها توربین
بازرگانی و صنعت

ساخت توربین بادی-آبی توسط نخبگان بسیجی قم

سپهر اقتصاد- مسؤول سازمان علمی پژوهشی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) گفت: نخبگان بسیجی استان قم موفق به ساخت توربین‌های بادی آبی با صرفه جویی ۹۳ درصدی هزینه تولید نسبت به نمونه مشابه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس عباس کاویانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت توربین‌های بادی و آبی توسط بسیجیان
بارگذاری بیشتر