خانه برچسب نوشته ها توریسم
شهرسازی و حمل و نقل گردشگری و صنایع دستی

چرخ توسعه قم روی ریل پیشرفت

سپهر اقتصاد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اهمیت بازار هر شهر در امر گردشگری و توریسم، خواستار توجه به محوطه بازارهای شهر قم بویژه بازار نو و بازار کُهنه شد. به گزارش خبرگزاری فارس محسن بهشتی در نشست دوشنبه شب شورای اسلامی شهر قم که بررسی و تصویب بودجه سال 1400 […]
بارگذاری بیشتر