خانه برچسب نوشته ها تولدی
کشاورزی و دامپروری

رییس نظام مهندسی کشاورزی قم:دانش‌افزایی دربخش کشاورزی موثرترین راهکار پشتیبانی از تولید است 

سپهر اقتصاد – رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم گفت: با دانش‌افزایی درحوزه کشاورزی می‌توان در راستای پشتیبانی اساسی از تولید محصولات بیشتر در این بخش، بدون افزایش سطح به دلیل محدویت های اقلیمی، حرکت کرد. به گزارش ایرنا، عباس خرمی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری توسط رهبر معظم
بارگذاری بیشتر