خانه برچسب نوشته ها حق الناس
بانک و بیمه

سرمایه تامین اجتماعی حق الناس است

سپهر اقتصاد- مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: افزایش ضریب پوشش بیمه ای مردم استان از ۱۳.۴ درصد در سال ۵۷ به حدود ۶۳ درصد در سال ۹۹ رسیده است که این امر گام بلندی است در راستای گسترش تعمیم بیمه تامین اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، علی اصغر […]
بارگذاری بیشتر