خانه برچسب نوشته ها حمل و نقل شهری
شهرسازی و حمل و نقل

نظارت بر اتوبوس‌های درون‌شهری قم الکترونیکی می‌شود

سپهر اقتصاد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه نظم دادن به ساعت حرکت و توقف اتوبوس‌ها و کاهش انتظار شهروندان در ایستگاه‌های اتوبوس از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان اتوبوسرانی است، گفت: این موضوع موجب اعتماد مردم به ناوگان حمل و نقل عمومی می‌شود. به گزارش شهر نیوز، علی نیک  با
بارگذاری بیشتر