خانه برچسب نوشته ها خدمات غیرحضوری
بانک و بیمه

اجرای طرح سی ۷۰ سازمان تامین اجتماعی در قم

سپهر اقتصاد-مدیر کل تامین اجتماعی استان قم: طرح سی ۷۰ با هدف کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان به دوائر سازمان تامین اجتماعی اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: در این طرح ۳۰ خدمت تامین اجتماعی در مقابل ۷۰ میلیون بار مراجعه به شعب سازمان در سطح کشور ارائه […]
بارگذاری بیشتر