خانه برچسب نوشته ها خرید و فروش
شهرسازی و حمل و نقل

مدیرکل راه و شهرسازی قم:خریدوفروش امتیاز واحدهای مسکن ملی غیرقانونی است

سپهر اقتصاد- مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به ممنوعیت هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، نسبت به بروز مشکلات حقوقی برای خریداران و فروشندگان هشدار داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قم، حسن صبوری در این زمینه افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت
بارگذاری بیشتر