خانه برچسب نوشته ها دستمزد
استارتاپ و کار آفرینی

جایگاه ۲۹ قم در پرداخت دستمزد کارگر

سپهر اقتصاد- معاون روابط کار اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به پایین بودن دستمزد کارگران گفت: از حیث پرداخت دستمزد استان قم در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیر روابط کار اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قم کمبود نیروی کار در قم را […]
بارگذاری بیشتر