خانه برچسب نوشته ها زیستگاه
کشاورزی و دامپروری

رییس جهاد کشاورزی قم:حفظ سطح سبز قم برای پایداری سکونت در آن ضروری است

سپهر اقصاد – رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: حفظ و تقویت سطح سبز موجود استان برای جلوگیری از آلودگی‌های محیطی همچون نفوذ گرد و غبار به داخل مناطق مسکونی و امکان ادامه زندگی مناسب و سکونت پایدار در آن، ضروری است. به گزارش ایرنا ،عباس پورمیدانی  بیان کرد: مزرعه‌ها و باغ‌ها در قم به […]
بارگذاری بیشتر