خانه برچسب نوشته ها شورای اسلامی
شهرسازی و حمل و نقل

تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت مدیریت شهری قم

سپهر اقتصاد- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم گفت:با توجه به افزایش نرخ تمام شده طرح ها، مجموعه مدیریت شهری بنا دارد طرح جدیدی را در سطح شهر آغاز نکند و صرفا طرح‌های نیمه تمام و اولویت دار شهری را به پایان برساند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر […]
بارگذاری بیشتر