خانه برچسب نوشته ها صافکاری
استارتاپ و کار آفرینی

مهاجرت مکانیکی ها و صافکاری ها و رنگ کاری ها از قم

سپهر اقتصاد- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم گفت: شهر محل آرامش و زندگی مردم است؛ اما برخی از مشاغل سیمای شهری را از بین برده اند و برخی مشاغل پیرامون خودرو نیز در برخی از مناطق با اشغال پیاده رو مانعی برای استفاده شهروندان شده اند. به گزارش […]
بارگذاری بیشتر