خانه برچسب نوشته ها عوارض شهرداری
استارتاپ و کار آفرینی

ارائه تخفیف ۱۵ درصدی پرداخت عوارض‌های کسب و مشاغل تا پایان خرداد

سپهر اقتصاد- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم از ارائه تخفیف 15 درصدی عوارض‌های کسب و مشاغل در صورت پرداخت در سه ماه ابتدایی سال خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمد وحیدنیا با اشاره به اهمیت پرداخت عوارض صنفی، اظهار داشت:  عوارضی که شهرداری از اصناف مطالبه می‌کند شامل عوارض از مشاغل
بارگذاری بیشتر