خانه برچسب نوشته ها فساد اقتصادی
شهرسازی و حمل و نقل

پروژه مسکونی رضوان، برزخ سرمایه گذاران

سپهر اقتصاد: کلاهبرداران پروژه مسکونی رضوان، صاحبان این واحد‌ها را به خاک سیاه نشاندند. به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،«پروژه مسکونی رضوان» در کنار دو طرح «فرودگاه قم» و «گوهر ناز» طرح‌های نسبتا کلان سرمایه گذاری در اوایل دهه ۹۰ بودند که قرار بود هزاران خانوار را از خاک بلند کنند، اما بعد از گذشت
بارگذاری بیشتر