خانه برچسب نوشته ها قطع برق
بازرگانی و صنعت

معاون استاندار قم:تخصیص سهمیه برق شهرک‌های صنعتی قم درحال پیگیری است

سپهر اقتصاد – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به معضل قطعی برق و مشکل‌های پیش آمده برای واحدی صنعتی تولیدی گفت: موضوع سهمیه برق اختصاص یافته به شهرک‌های صنعتی قم، توسط استانداری درحال پیگیری است. مهرداد غضنفری  درحاشیه بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک شکوهیه قم در گفت و
بارگذاری بیشتر