خانه برچسب نوشته ها مرغداری
کشاورزی و دامپروری

۱۲۰ میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مرغداری‌های قم اختصاص یافت

سپهر اقتصاد – معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم، گفت: طی‌ سال‌های گذشته طرح اصلاح ساختار واحدهای مرغداری استان به جد در دستور کار قرار گرفته و تاکنون برای عملیاتی ساختن آن بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته‌است. به گزارش ایرنا، علی اصغر همت  بیان کرد: بهسازی و
بارگذاری بیشتر