خانه برچسب نوشته ها مرکز خدمات
استارتاپ و کار آفرینی

همکاری جهاد دانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه در زمینه اشتغال و کار آفرینی

سپهر اقتصاد-  رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اظهار کرد: همکاری جهاد دانشگاهی و مرکز خدمات حوزه های علمیه در استان قم سابقه دیرینه دارد و این دو نهاد در زمینه های آموزشی و اشتغال و کارآفرینی و درمانی همکاری های بسیاری داشته اند که این همکاری ها مقدمه ای برای عقد تفاهم نامه کشوری […]
بارگذاری بیشتر