خانه برچسب نوشته ها مزیت ها
انرژی بازرگانی و صنعت کشاورزی و دامپروری گردشگری و صنایع دستی

سیمای اقتصادی استان قم

سپهر اقتصاد: استان قم به عنوان یکی از استان های مرکزی کشور و نزدیک به پایتخت از جایگاه خاص سیاسی، فرعنگی ، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است که از قابليت هاي اقتصادي این استان می توان به : قابليت ها و مزيت هاي نسبي : قرار گرفتن در گذرگاه مركزي كشور وجود منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان […]
بارگذاری بیشتر