خانه برچسب نوشته ها مسافربری
شهرسازی و حمل و نقل

اتمام ساماندهی پایانه مرکزی شهر قم

سپهر اقتصاد- مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم، نهضت ساماندهی پایانه‌های مسافربری در قم را موردتوجه قرار داد و گفت: ساماندهی پایانه مرکزی به‌عنوان پایانه اصلی شهر به اتمام رسیده و آماده خدمات‌رسانی به مسافران است. به گزارش شهر نیوز، رضا پوریافر ، از آمادگی پایانه‌ها و پارک‌سوار
بارگذاری بیشتر