خانه برچسب نوشته ها مطالبات
دسته بندی نشده کشاورزی و دامپروری

مطالبات گندم‌کاران قمی پرداخت شده است

سپهر اقتصاد – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم، گفت: مطالبات تمام گندم‌کاران گرامی استان که محصول خود را در قالب خرید تضمینی به مراکز خرید این اداره کل تحویل داده‌اند پرداخت شده‌است. به گزارش ایرنا، سعید محمدی ده‌نایبی  ضمن اعلام این مطلب از کلیه کشاورزان زحمت‌کش استان که هنوز محصول خود را
بارگذاری بیشتر