خانه برچسب نوشته ها منطقه آزاد
تحلیل و مقاله

مشکلات تازه برای مناطق آزاد و ویژه با تغییرات بودجه‌ای در مجلس

سید مهدی علیزاده طباطبایی،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سپهر اقتصاد-درصورت تصویب و اجرایی شدن تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق دچار مشکلات جدیدی می‌شوند. به گزارش ایرنا،سید مهدی علیزاده طباطبایی در خصوص ایجاد مشکلات جدید در صورت
بارگذاری بیشتر