خانه برچسب نوشته ها منطقه نمونه
گردشگری و صنایع دستی

سرپرست میراث فرهنگی قم:امکان واگذاری بناهای تاریخی قم به بخش خصوصی وجود دارد

سپهر اقتصاد – سرپرست اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم گفت: امکان واگذاری مکان‌ها و بناهای تاریخی برای توسعه گردشگری استان به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود دارد. به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم، علیرضا ارجمندی در جلسه ای اظهار کرد: اگر
بارگذاری بیشتر