خانه برچسب نوشته ها نقشه
دسته بندی نشده

سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی در نظام مهندسی قم رونمایی شد

سپهر اقتصاد- فعالیت رسمی سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با رونمایی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از این سامانه آغاز شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،
بارگذاری بیشتر