خانه برچسب نوشته ها نما
شهرسازی و حمل و نقل

عضو کمیته سیما و منظر استان قم: ترویج نمای مطلوب به الگوسازی نیاز دارد

سپهر اقتصاد-  عضو کمیته سیما و منظر استان قم با بیان اینکه الگوهای خوبی برای جایگزین کردن نماهای غربی در استان وجود ندارد، افزود: به همین دلیل شهروندان در طراحی نمای ساختمان‌های خود به تقلید از طرح نماهای پایتخت می‌پردازند. به گزارش ایسنا، سید ابوالحسن فاطمی با اشاره به برگزاری جشنواره نمای
شهرسازی و حمل و نقل

رعایت جنبه های زیبایی، ایستایی، پایداری و محیط زیست در نماسازی ساختمان

سپهر اقتصاد-  کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: در طراحی نما باید جنبه‌هایی از جمله زیبایی، عملکرد، ایستایی، اقتصادی، پایداری و محیط زیست مدنظر قرار گیرد. محسن کاظم‌زاده در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه به طور کلی در طراحی نمای یک اثر معماری، سه مقیاس عمده باید در نظر گرفته شود، […]
بارگذاری بیشتر