خانه برچسب نوشته ها ورزشی
گردشگری و صنایع دستی

لزوم استفاده از ظرفیت آب‌انبارهای قدیمی قم برای تبدیل به مراکز فرهنگی و ورزشی

سپهر اقتصاد-  آب‌انبارهای قم این روزها حال خوبی ندارند و بیشتر آنان به جای بازدهی خدمات اجتماعی به جولانگاه سوسک و زباله تبدیل‌شده است. شهر قم با توجه به کویری بودنش به‌منظور تأمین آب مردمانش در قدیم، دارای آب‌انبارهای زیادی بوده است. بر اساس آمار موجود تاکنون بیش از ۴۰ آب‌انبار در این شهر
بارگذاری بیشتر