خانه برچسب نوشته ها پیشرو
فناوری اطلاعات

قم پیشرو در تحقق دولت الکترونیک

سپهر اقتصاد- معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار گفت: 195 خدمت دولتی در قم به صورت الکترونیکی اجام می شود به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛  گروسی در تشریح عملکرد این معاونت در سال گذشته  با بیان اینکه 651خدمت در51دستگاه اجرایی به صورت الکترونیکی ارائه می شود گفت: سال نود و نه، 195خدمت
بارگذاری بیشتر