خانه برچسب نوشته ها چک
استارتاپ و کار آفرینی

تنفس به مبادلات چک تا ۲۰ اردیبهشت

سپهر اقتصاد- در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد: در راستای حمایت از اصناف آسیب دیده ار کرونا، کسبه‌ای که در مقابله با کرونا همکاری کردند تا ده روز چکشان برگشت نمی‌خورد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛  استاندار قم در حاشیه ویدئوکنفرانس ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در این جلسه همچنین مصوب شده
بارگذاری بیشتر