خانه برچسب نوشته ها کار
تحلیل و مقاله

اهمیت کار و علل بیگانگی ایرانیان از کار

سپهر اقتصاد-  سید علی ناظم زاده : مشاور و پژوهشگر   چرا ایران از توسعه عقب ماند؟ برای علت عقب ماندن ایران از توسعه موضوعات مختلفی از سوی صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به نوزایی و رنسانس، عدم وجود مدرنیته، جامعه سنتی، حاکمیت فاسد و مستبد، عدم تجربه پروتستانتسیم و… همه
استارتاپ و کار آفرینی بازرگانی و صنعت

کمبود نیروی کار در استان مشکل مهم و جدی پیشروی صنعت استان

سپهر اقتصاد:در نشست مشترک اتاق بازرگانی و شهرت شهرک های صنعتی قم از کمبود نیروی کار بعنوان یکی از مشکلات اصلی پیش روی صنعت استان یاد شد. ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم که در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  استان سخن می گفت با بیان اینکه  یکی […]
بارگذاری بیشتر